среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Budowa ploty PVC na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Sztachety z Winylu na plot i furtę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachetki PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia PCV na plot i furtę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy proponowane plotki z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий