среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z różnych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało fachowym okiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek kamienie sztachety te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym okiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, prostej obróbce i względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka albo od razu obrabia, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy ogrodzenia PVC z Gdańska na plot i furtę ze sztachet. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak połączony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa głazów na ogrodzenia plastykowe na plot i bramkę sztachetowa, przybierają one wtedy wielorakie atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż wycina się najogromniejsze bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno także siekać na sześciany o symetrycznych kształtach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je porcjować przy asyście specjalnych klinów a także dłut na cienkie, nietypowych konturów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z Winylu wykorzystuje się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, głównie skorup małż i ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu oraz naszych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być różnorodny – od łamanych, nierównych, aż po prosto skróconych prostokątów albo kwadratów. Murki i sztachety PCV na plot i furtę ogrodzeniowa buduje się z skał różnorodnego obrysu, zestawionych na kamiennym lub betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje spośród odłamków o niesymetrycznych obrysach, należy je odpowiednio dobierać tzn. tak, żeby forma każdego kolejnego scalał się z poprzedzającym. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie z Winylu z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur szybko niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu obrastają także mchem a także glonami. Można to powstrzymać pokrywając powierzchnię ogrodzenia bądź rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą utrzymywać się ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki szorują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, by głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий